MWC NU

DAFTAR NAMA RAIS DAN KETUA MWC NU
SE CABANG GRESIK
NO MWC NU RAIS SYURIAH KETUA TANFIDZIYAH
1 Gresik KH. ABDULLAH ANAM Drs. H. MAHSUN, M.Pd.I
2 Manyar KH. ZAINUL ARIFIN H. AINUL MA’ARIF, S. Pd I
3 Kebomas K. M. ZUHRI SIRAJ MAFRUDI, S. Ag
4 Bungah KH. A. MUHSAN ABDUH Drs. KH. ALI MURTADLO, MM
5 Sidayu KH. MUH. FARHAN H. MUHAMMAD MUJIB, S. Pd
6 Dukun KH. M. THOYYIB MASUDI, Lc Drs. H. MUH. SHOLEH, M. Ag
7 Panceng KH. ABDUL AZIZ ROHIM H. MASDUQI ABDULLAH
8 Ujung Pangkah KH. MAHSUN MASHUDI H.M. RODLI SYAM, BA
9 Duduk Sampeyan KH. AHMAD QUSYAIRI H. YA’MAL HASAN
10 Cerme DRS. KH. SUWAJI NUR, S. PdI
11 Benjeng K. ABDUL MAJID H. MADRAI
12 Balong Panggang KH. ATIQ ISMAIL M. FARIHIN
13 Menganti KH. IMAM HANAFI H. EDRIS
14 Wringinanom DRS. KH. MUH SHOLIHAN H. AHMAD THOHURIN, SH
15 Kedamean DRS. KH. A. JAZULI YASIN H. AMAR MA’RUF
16 Driyorejo KH. MOH. THOHIR ABDULLAH H. MUHAMMAD KHOIRUDDIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *