Ad image

Nama Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Se Cabang Gresik

1 MWCNU GRESIK
Rais : KH. Khoirul Anam
Ketua : Mokhamad Zainuri, M. Pd.I
2 MWCNU KEBOMAS
Rais : KH. Harun Azhar, S. Pd.I
Ketua : Drs. H. Khumaidi Wachid
3 MWCNU MANYAR
Rais : K. Ahmad Suhaili Idris
Ketua : H. Ainul Ma’arif, S. Pd.I
4 MWCNU BUNGAH
Rais : KH. Surattin Abas
Ketua : KH. Muhammad Ala’uddin. Lc, M.SEI
5 MWCNU SIDAYU
Rais : Drs. K.H Moh. Ma’aruf, M.Pd.
Ketua : H. Muhammad Asrofil, S.Ag.
6 MWCNU DUKUN
Rais : Dr. KH. Ahmad Thoyib Mas’udi, MA.,MM.
Ketua : Drs. H. Moh. Sholeh, M. Ag.
7 MWCNU PANCENG
Rais : KH. Abdul Hakim, SE, M.EI
Ketua : Muhammad Halim, S. Ag. M. Pd.I
8 MWCNU UJUNG PANGKAH
Rais : Drs. K.H Mahrus Munir
Ketua : Nafisul Athok, M. Ag.
9 MWCNU DUDUK SAMPEYAN
Rais : K.H Ach. Qusyairi
Ketua : H. M. Ilham Shohib, S. PdI
10 MWCNU CERME
Rais : K.H M. Syamsuddin
Ketua : Masidi
11 MWCNU BENJENG
Rais : Drs. Abdul Munif Sholeh
Ketua : Drs. H. Muslim
12 MWCNU BALONGPANGGANG
Rais : K. M. Farihin
Ketua : H. Moch. Machmud
13 MWCNU MENGANTI
Rais : KH. Imam Hanafi
Ketua : H. Edris
14 MWCNU WRINGINANOM
Rais : Drs. KH. Moh. Sholihan
Ketua : Drs. H. Ridwan
15 MWCNU KEDAMEAN
Rais : Drs. KH. Ahmad Jazuli Yasin
Ketua : Abd. Wakid, M. Ag.
16 MWCNU DRIYOREJO
Rais : Drs. K.H Nur Hudin, M. Pd.I
Ketua : Drs. H. Imam Ashadi, M.Pd.I